برچسب: نعمت قربانی

عقد تفاهم نامه انجمن صنفی خبرنگاران با فاتحان ثریا
دفتر مرکزی فاتحان ثریا در آمل گشایش یافت + (تصاویر )

هـراز نـیـوز: دفتر مرکزی فاتحان ثریا با در نظر داشتن ظرفیت و پتانسیل های علمی، اقتصادی و صنعتی شهرستان آمل در […]