برچسب: مریم اکبرپور

فرماندار آمل در جمع خبرنگاران مطرح کرد
109 پروژ ه عمرانی وخدماتی به ارزش 437 میلیارد تومان وبا اشتغالزایی برای 890 نفر در هفته دولت در آمل افتتاح خواهد شد

109 پروژ ه عمرانی وخدماتی به ارزش 437 میلیارد تومان وبا اشتغالزایی برای 890 نفر در هفته دولت در آمل […]

بررسی حادثه کشتی سانچی از زبان سر مهندس آملی کشتیرانی جمهوری اسلامی

مهندس سپهر محجوبی متولد 1358 شهر آمل، متاهل  است و  از سال 1382 با استخدام در کشتیرانی جمهوری اسلامی به عنوان مهندس پنجم شروع به کار کرد و هم اکنون…