برچسب: شورای اسلامی شهر آمل

محمدی مسئول کمیسیون طرح و برنامه و بودجه شورای اسلامی شهرآمل در نشست با اصحاب رسانه :
اگر بدنه شهرداری جراحی نشود، تغییر رویه مدیریتی صورت نگیرد و از حالت رکود خارج نشود در آستانه ورشکستگی است

اگر بدنه شهرداری جراحی نشود، تغییر رویه مدیریتی صورت نگیرد و از حالت رکود خارج نشود در آستانه ورشکستگی استمسئول […]

جشن 30 میلیونی بازنشستگان تا پرونده آقای ف انبوه ساز !

هراز نو : بررسی موضوع جشن 30 میلیونی بازنشستگان شهرداری تا پرونده آقای ف انبوه ساز موجب شد تا نشست علنی این هفته شورای اسلامی شهر آمل با حاشیه هایی…