برچسب: رییس کمیته اجتماعی سرکار خانم هاشمی ، رییس کمیته گردشگری و توریسم مهندس بیژنی ، رییس کمیته ورزشی و اوقات فراغت آقای رضایی و رییس کمیته بهداشت و زیست شهری مهندس فلاحتکار