برچسب: حضرت رقیه

گزارش تصویری اختصاصی هرازنیوز
مراسم شام غریبان خادمان آستانه امامزاده قاسم(ع) بابل

هرازنیوز: مراسم شام غریبان خادمان آستانه امامزاده قاسم (ع) همراه با شمع گردانی خادمان و مدیحه سرایی در محوطه آستانه […]