برچسب: حسین جوادی

حاجی پور و جوادی گزینه شورای ائتلاف نیروهای انقلاب آمل شدند
حاجی پور و جوادی گزینه شورای ائتلاف نیروهای انقلاب آمل شدند / یزدانپناه : نماینده همه مردم باشید نه نماینده سرمایه دار ها و منفعت طلب ها

حاجی پور و جوادی گزینه شورای ائتلاف نیروهای انقلاب آمل شدند / یزدانپناه : نماینده همه مردم باشید نه نماینده […]