برچسب: حجت الاسلام حسین زاده برسمنانی

خطبه مجازی 15 فروردین 1399 نمازجمعه بخش امام زاده عبدالله مازندران؛
امام جمعه امام زاده عبدالله : حداقل به یارانه بگیران مبلغ یک میلیون تومان بدهید، بجای گران کردن نان، یارانه آرد را افزایش دهید وبا هشتگ شب میلاد امام زمان،هر خانه یک جشن، شادی و انتظاررا تبلیغ واجرایی کنیم

خطبه مجازی 15 فروردین 1399 نمازجمعه بخش امام زاده عبدالله مازندران؛ حجت الاسلام حسین زاده برسمنانی : حداقل به یارانه […]