برچسب: ترامپ

کمیته فنی سازمان بین‌المللی استاندارد محل برگزاری اجلاسیه خود را از آمریکا به فرانسه تغییر داد
اقدام “مژده روشن طبری” ، بانوی آملی، درمقابل فرمان ترامپ

هراز نیوز : در پی فرمان ترامپ مبنی بر جلوگیری از ورود اتباع ایرانی به خاک آمریکا، کمیته فنی سازمان بین‌المللی استاندارد محل برگزاری اجلاسیه خود را از آمریکا به…