برچسب: تامین اجتماعی

حاجی پور دردیدار با رئیس وکارکنان تامین اجتماعی لاریجان مطرح کرد
خدمت به اقشار تحت پوشش سازمان تأمین ‌اجتماعی و بویژه بازنشستگان و مستمری‌بگیران یک توفیق ویژه است

خدمت به اقشار تحت پوشش سازمان تأمین ‌اجتماعی و بویژه بازنشستگان و مستمری‌بگیران یک توفیق ویژه است نماینده مردم آمل […]