برچسب: اداره برق آمل

اختصاصی هرازنیوز
اتمام پروژه اصلاحی فیدر خیابان طالقانی با مبلغ 700 میلیون تومان / بازدید نماینده منتخب مردم آمل از اداره برق غرب آمل +عکس

اتمام پروژه اصلاحی فیدر خیابان طالقانی با مبلغ 700 میلیون تومان / بازدید نماینده منتخب مردم آمل از اداره برق […]