برچسب: آموزش و پرورش آمل

مهرشاداب،سلامت روان و ارتقاء یادگیری/ ۴۰۰ نفر از معلمان آملی در شرف بازنشستگی هستند/سرانه تحصیل هر دانش آموز در مدارس دولتی ۴ تا ۵ میلیون تومان است

مهرشاداب،سلامت روان و ارتقاء یادگیری/ ۴۰۰ نفر از معلمان آملی در شرف بازنشستگی هستند/سرانه تحصیل هر دانش آموز در مدارس […]