ماه: دی 1401

رهبر انقلاب:در رأس نقشه‌های بدخواهان، تبلیغات و به قول خودشان پروپاگاندا است/ علاج آن، تبیین صحیح حقایق از زبانهای مختلف و با ابتکار و نوآوری است

رهبر انقلاب:در رأس نقشه‌های بدخواهان، تبلیغات و به قول خودشان پروپاگاندا است/ علاج آن، تبیین صحیح حقایق از زبانهای مختلف […]