ماه: مرداد 1399

اولین شهید مدافع سلامت
مهدی فرزانه بهیار بیمارستان امام خمینی(ره) شهرستان آمل آسمانی شد

مهدی فرزانه بهیار بیمارستان امام خمینی(ره) شهرستان آمل آسمانی شد شادروان مهدی فرزانه بهیار بیمارستان امام خمینی(ره) شهرستان آمل ، پس از ماه‌ها […]