ماه: فروردین 1398

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی
کمک دانشگاه آزاد اسلامی به سیل زدگان / تا 500 میلیون تومان اجازه شرعی گرفته‌ایم

کمک 500 میلیونی دانشگاه آزاد اسلامی به سیل زدگان معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی گفت: تا 500 میلیون تومان […]