ماه: آبان 1397

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با هرازنیوز
اگر لازم باشد به خاطر مردم آمل این بار که رییس جمهور را ببینم دست ایشان را می بوسم / دکتر روحانی در دوره دکتری حقوق بین الملل استاد من بودند / این شیطنت ها هیچ نتیجه ای برای عاملان و طراحان آن ندارد

  نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی : اگر لازم باشد به خاطر مردم آمل این بار که رییس […]