ماه: تیر 1397

رهبر معظم انقلاب در دانشگاه امام حسین(ع):
هزینه‌ی تسلیم شدن به‌مراتب بیشتر از ایستادگی است/ پیوندمان را با ملت بیشتر می‌کنیم/ معنی «اقتدار ملی» پول‌دادن و اسلحه‌خریدن نیست/ ایران پیشرفت کرد و آمریکا نتوانست «هیچ غلطی بکند»/ انقلاب به شرط «صبر» و «تقوا» ریشه‌دار و آینده‌دار است

رهبر معظم انقلاب در دانشگاه امام حسین(ع): هزینه‌ی تسلیم شدن به‌مراتب بیشتر از ایستادگی است/ پیوندمان را با ملت بیشتر […]