ماه: اردیبهشت 1397

در دیدار با روحانیون آملی
آیت الله جوادی آملی :روحانی یعنی این! یعنی بال و پر در آوردن، پرواز كردن، دیگران را زیر بال و پر گرفتن، آنها را پراندن تا به عرش الهی

جمعی از علما، طلاب ، روحانیون و ائمه جمعه و جماعات شهرستان آمل با حضور در بنیاد بین المللی علوم […]