ماه: فروردین 1397

سردار محمد حسین بابایی در گفتگو با هراز نیوز
سپاه مازندران 45 تا 50 هزار زائر راهیان نور را در اردوگاه شهید باکری پذیراست / هنوز همه دستگاه ها برای پشتیبانی همراهی نمی کنند / مشکل پشتیبانی حل شود بیشتر به محتوای برنامه ها توجه می کنیم

سپاه مازندران 45 تا 50 هزار زائر راهیان نور را در اردوگاه شهید باکری پذیراست سردار محمد حسین بابایی فرمانده […]