ماه: مهر 1396

در مراسم معارفه استاندار جدید تهران مطرح شد
ماجرای تماس تلفنی مرحوم‌ هاشمی با استاندار تهران پس از انتخابات خبرگان

ماجرای تماس تلفنی مرحوم‌ هاشمی با استاندار تهران پس از انتخابات خبرگان استاندار سابق تهران ماجرای تماس تلفنی مرحوم‌ هاشمی‌رفسنجانی […]