دسته: اجتماعی

برگزاری مجمع عمومی انجمن صنفی-اجتماعی رسانه های مجازی مستقل مازندران با حضور مشاور حقوقی رئیس جمهور

جلسه مجمع عمومی انجمن صنفی-اجتماعی رسانه های مجازی مستقل مازندران با حضور دکتر غلامحسین الهام؛ مشاور حقوقی رئیس جمهور و عضو هیئت موسس جبهه پایداری انقلاب اسلامی، یکی از سرداران…