دسته: تصویری

سیاست یک بام و دو هوای پلیس در اجرای قانون +(عکس)

هراز نیوز :در شورای عالی ترافیک آیین‌نامه تبصره یک ماده 15 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در خصوص نحوه مدیریت پارک‌ خودرو به تصویب رسیده است .بگذریم از اینکه براساس…