دسته: مازندران

شهردار آمل : هیچ ادعایی در حل کردن پسماند و ترافیک ندارم/ چه شبها که به منزل خودم نرفتم تا پروژه هزارسنگر انجام شود/مستاجرم اما از منزل شهرداری استفاده نمی کنم

شهردار آمل : هیچ ادعایی در حل کردن پسماند و ترافیک را ندارم/ چه شبها که به منزل خودم نرفتم […]

امام جمعه آمل دردیدار اعضای شورای وحدت نیروهای انقلاب اسلامی آمل: شورای فرهنگ عمومی یکی از عالی ترین مکانها برای فرهنگ سازی واندیشه پروری است

امام جمعه آمل دردیدار اعضای شورای وحدت نیروهای انقلاب اسلامی آمل: شورای فرهنگ عمومی یکی از عالی ترین مکانها برای […]