آخرین اخبار
ad
ad

دیگر عناوین مهم خبری

50 دیدگاه

 1. 31

  تقوی

  منصف جان یادت رفت مثل دیگرطرفدارانتان اسمت را درسه کامنت آخرعوض کنی.ضمن اینکه وقتی هرازنیوز این طوری مینویسه حق داره چون همه شماها را می شناسه با آی پی های شما! دیگه وقتی دستتون رو شد و گیر کردیدبه هراز نتازید داداشی.

 2. 32

  تقوی

  منصف جان یادت رفت مثل دیگرطرفدارانتان اسمت را درسه کامنت آخرعوض کنی.ضمن اینکه وقتی هرازنیوز این طوری مینویسه حق داره چون همه شماها را می شناسه با آی پی های شما! دیگه وقتی دستتون رو شد و گیر کردیدبه هراز نتازید داداشی!

 3. 33

  علی سرافرازاردکانی

  تاریخ باید همان طورکه اتفاق افتاده بیان شود . درطول تاریخ حکومتها دارای عملکردهایی براساس دانش زمان خود بوده اند ودرراستای ان جهل وهوی نفس نیز دخیل بوده است مثلا درزمان شاه عباس کاروانسراهها ازکارها ی خوب بوده است وانچه که مهم است عبرت گرفتن است وانکه عمل براساس جهل وهوی نفس چیزی جز زیان دنیا واخرت حکومتها در برنداردمثلا خداوند عالم نیاز جامع بشر را درحد کمال به زمان تنظیم فرموده است واحاد مردم کشورها باید دارای امکانات زندگی زمان خویش ازجمله مسکن علمی وشغل پایداربه زمان باشند درحالیکه چنین نیست وان معلول پیروی ازجهل وهوی نفس است وبا عدم تنبه وپند گیری سرنوشتشان نابع عملشان است . ومتاسفانه اغلب سرانجام بدی درانتظارشان است ومعمولاتاپایان عمرازغفلت بیدار نمی شوند.تابه تاریخ بپیوندند. ودیگری حاکم شود واعمال واقعی انهارا شرح بدهند. ومعمولا قیاسها حکومت به حکومت است وانمعیار سنجش ازنظرعلم واسلام درست نیست چراکه ممکن است هردو مسیر خلاف رفته باشند که یکی ازدیگری ممکن استب یشتر رفته باشدلکن برایند هردوخلاف است وازنظرعلم واسلام مردود است به عنوان مثال درکشور کارهای بززگ مثل ساخت کارخانه های بزرگ،دانشگاههاوسدها انجام پذیرفته که محصول ان می بایست واردزندگی مردم شده باشد وان داشتن مسکن مناسب به زمان واشتغال پایدار وتغذیه کافی است درحالکیکه چنین نیسنت وان معلول پیروی ازجهل وهوی نفس است مثل کارشکنی درخصوص اراضی سرخ حصار،مرادابادوسوهانک وموارد فراوان دیگر وان موجب کمبود بیشاز ۳میلیون مسکن درکشور و۴ میلیون بیکار وناهنجاریهای دیگرشده است درحالیکه خداوند متعال نیاز جامع احاد بشررا به زمان ودرحد کمال تنظیم فرموده وانرا درقران کریم شرح وبیان فرموده است.

 4. 34

  کوروش

  من این برنامه رو دیدم بسیار جالب بود از این حیث که سیستم آموزشی ما رو به چالش کشوند و این یک واقعیت مسلمه ضمن اینکه دکتر آجودانی نیز با بحث در مورد مورخان امروزی که چرا تاریخ نمینویسند و اینکه باید رضا خان رو باید با تمام نکات مثبت و منفیش ببینیم خوب بود و برای سایر دوستان هم خوبه که راجع به این موضوع به فکر فرو برند و با افکاری وسیع و عمیق تر نسبت جامعه و تاریخ نگاه کرد

 5. 35

  مهدی سیدی

  پس باید از هیتلر هم خوب بگن چون اون هم خوبی داشته یا از اشرف هم خوبی بگن. رضاخان هر کاری که کرده واسه انگلیس کرده کار خوب نداره که. راه آهن رو واسه ما کشیدن یا واسه نیروهای انگلیسی؟؟؟ رضا خان اگه زمان امام حسین بود قطعا سر امام حسین رو خودش میبرید. ولی چون دسترسی نداشت نهایت کاری که میتونست بکنه رو کرد و اون تعطیل کردن مجالس ایشون و برداشتن حجاب زنان بود

 6. 36

  علی سرافرازاردکانی

  سخنان را گوش کنیدوبهترین انرا انتخاب کنید.سخنانی رابگویید که بهترین باشدزیراشیطان فتنه وفساد ایجادمیکند.جدال ودفعتان احسن باشد.القاب زشت به یکدیگر ندهید شاید ان ازدیگری بهتر باشدواگرتوبه نکنید ازستمکارانید.همان طور که اشکار است درگفتارهم صحیح وجوددارد وهم اشتباه وجوددارد لکن درهمه حال باید صحیح انراانتخاب کرد.ونباید به یکدیگرالقاب زشت داده شود.به هر حال گفتگو موجب می شودحقایق اشکار شود واشتباهات کم شود.ودر مباحث نباید افراد مورد نقد قرار گیرند بلکه مسئله وحل ان باید نقد شود تااگر اشتباهی درحل ان باشد ان اصلاح شده تا موجب زیان نشود.

 7. 37

  علی احمدی

  برامه خیلی جالبی بود بیطرفی وتیز هوشی و طرف حق گرفتن مجری تلوزیون عالی و البته آجودانی موفق

 8. 38

  محمد ابراهيم جانباز از قايمشهر

  با سلام من برنامه مناظره رو ندیدم ولی با تعاریفی که از دوستان گرامی با نظر های مختلف خوندم نظر اینه که شخصیتها رو سیاه و سفید نبینیم بلکه رنگی ببینیم و تاریخ رو همانطور که هست به نگارش در بیاوریم نه آنچه که حاکمان گویند هر چند گویند تاریخ را فاتحان می نویسند .

 9. 39

  آریوبرزن

  با درود به همگی، نکاتی دارم که امیدوارم سودمند باشند. نخست آنکه پیش از هر چیز ما هم میهنیم و باید جایگاه یکدیگر را پاس بداریم. کمابیش همه ی کسانی که از یکی از این دو بزرگوار هواداری می کنند بسیار بی ادبانه لب به سخن گشوده اند و اینگونه رفتار هیچ سودی جز وازنی و بی زاری دیگر کسان در برابر بزرگوار یاد شده را به همراه نخواهد داشت. نکته ی دوم آنکه برخی گمان می کنند بیشتر بودن شمار یک گروه گواهی است بر درستی سخن آنها و همواره در پی شمارش هواداران این و آن هستند. باید بدانید کمابیش در سراسر تاریخ شمار نادان ها از دانایان بیشتر بوده است و این هیچگونه ارزشی شمرده نمی شود که شما هوادار بیشتر ها باشید. اما اینجا سخن از پسند من و شما نیست، سخن از شیوه ی نگارش سرگذشت پیشینیان ماست. نکته ی دیگری که می خواهم در باره ی گفتگوی این دو بزرگوار بدان بپردازم. اگر کسی می پندارد با دروغ گفتن و یا بازگو نکردن بخشی از راستی در باره ی گذشتگان می تواند رهگذر آیندگان را به دلخواه خویش دگرگون سازد باید بداند که داستان چندین هزار ساله ی زندگی مردمان این را نمی گوید. اگر خدایی که می پرستید شما را به دروغگویی و یا پوشاندن راستی ها فرمان می دهد بدانبد آنچه که می پرستید خدایی نیست که شما را آفریده، که خدایی است که شما آن را آفریده اید. اگر امروز نخواهید از کارهای نیک رضا شاه یاد کنید و این راستی را در پس خواهش های درونیتان پنهان کنید فردا فرزندانتان از این داستان آگاه خواهند شد. چگونه کسی می تواند به این سخن باورمند باشد که رضا شاه هر آیینه راه آهن را برای انگلیسی ها کشیده است؟ آیا هرگز از خود نپرسیده است رضا شاهی که هوادار سرسخت آلمان بود و پادشاهی خود را نیز در همین راه از دست داد چگونه می تواند برای دشمنان آلمانیها ابزار پیروزی فراهم آورد. من نمی گویم انگلیسی ها از راه آهن بهره ای نبردند اما براستی هنوز هیچ کاووشگری نمی تواند پاسخی روشن برای خواسته ی راستین رضاه شاه از ساختن راه آهن بدست دهد. اگر بخواهیم دادورزانه به این داستان نگاه کنیم باید بگوییم رضا شاه خواسته یا ناخواسته با ساختن راه آهن و دانشگاه گام بزرگی در پیشرفت کشور دلبندمان برداشته است. ما از خداوند دادگری را خواستاریم در هنگامه ای که خود سخت ترین داوری ها را باره ی دیگران می کنیم. کار خدا را به خدا بسپاریم. بتازگی گواهی هایی در مرکز اسناد بررسی شده اند که نشان می دهند رضا شاه برای غصبی نبودن کاخ گلستان که از خاندان قاجار گرفته شده بود به فرمان امام جمعه ی شهر تهران سالیانه هزینه ای را به گنجینه ی کشور واریز می نموده است تا نماز و روزه اش درست باشند. این پژوهشی است که در دانشگاه تربیت مدرس انجام گرفته و گمان می کنم زیر سرپرستی دکتر ملکزاده است. خوب ببینید! نمی توان از تنهایی همه ی آدمها آگاه بود و خواسته ی آنها از کردارشان را به این آسانی ها بازشناخت. باید بدانیم که سرانجام روزی راستی آشکار خواهد شد. ببینید چگونه ساسانیان خواستند رد پای اشکانیان رو از پیکره ی سرگذشت ایران پاک کنند، اما امروز دانش باستانشناسی و تاریخ بکار می آیند و همه ی ناگفته های اشکانیان رو بازگو می کنند بگونه ایکه کمابیش همه ی پژوهشگران دوره ی اشکانیان را بسیار بسیار پرشکوه تر از دوره ی ساسانی می دانند. اینگونه نمونه ها بیشمارند. دروغ گفتن و یا زدودن بخشی از راستی هرگز کار مردان نیست که کار ترسوهاست. نکته ی دیگر آنکه آقای توکلی و دانش او را نمی توان بسادگی بچالش کشید از اینرو با آنکه آقای آجودانی را از بزرگترین پژوهشگران بر می شمرم شکست آقای توکلی در این گفتگو را نمی توان برسایی پذیرفت و از پایه اینگونه سخن گفتن زیبا نیست. ایشان به بزنگاه بیشتری برای نشان دادن توانایی های خود نیازمندند. با آزرم فراوان برای همه ی دوستان آرمان راستی را آرزو مندم.

 10. 40

  نقی خدابنده لویگانه

  سلام به دوستان منصف یک سووال دارم هرکس میتواند جواب دهد سپاسگذار می شوم رضاخان میرپنج آلاشتی یارضا شاه کبیر یارضا قلدر بجر کشف حجاب که جداگانه باید مورد مطالعه قرارگیر د وباتوجه به نابسامانی مملکت درآن زمان چه خطای دیگری ازاوسرزد توجه داشته باشید که بیسوادبود وفقرونکبت مملکت راگرفته بود درحالیکه خیلی ها ادعای سیاست مداری ودلسوزی مملکت را داشتند وپس از به قدرت رسیدنش بسیار محالفت کردند ومانند ترمزی درراه پیشرفت شدند

 11. 41

  علی سرافرازاردکانی

  قران شرح وبیان هرچیز است.بدرستی که انسان درزیان است مگرکسانی که ایمان اورده واعمال صالح انجام دهند.ما همه اقوام را مثل قوم لوط وهود وثمود تنبیه می کنیم.شهری را نابود نمی کنیم مگراهلش ظالم باشند.هیچ مردوزن مومنی رانرسد که چون خداورسولش به کاری حکم دهند اختیاری باشد.انچه که باید ازتاریخ بیان شود انکه دولتها درمقابل وظایف الهی خود چگونه عمل کرده اند. دولتها باید درمقابل مالیاتی که برای کشورداری ازمردم میگیرند ،وظایف انجام دهند.وان وظایف کارهایی است که مردم به صورت فردی توان انجام انرا ندارندمثل سدسازی ،تولیدبرق، جاده سازی، اموزش وپرورش، دانشگاه، بیمارستان وموارد مشابه دیگراست.دراین راستا اگر براساس نیاز مردم به زمان اقدام نکرده باشدممکن است ازجهل ویا هوی نفس باشد که درهردوموردخلاف وظیفه عمل کردن دولتهاست.

 12. 42

  علی سرافرازاردکانی

  دولتها معادل کمبوددرزندگی ملتها به زمان خلاف علم ،خلاف وظیفه وخلاف قانون خدا عمل کرده اند .چراکه خداوند متعال نیاز جامع احاد مردم کشورها را به زمان تنظیم فرموده وراهکارهای ان را در قران کریم بیان فرموده است لکن با عدم شناخت وشناخت اشتباه همه دولتها برخلاف مسیر جامع علم ودین خدا عمل نموده اند وان معادل کمبوددرزندگی ملتها ونا هنجاری درکشورها به زمان است.

 13. 43

  علی سرافرازاردکانی

  قران شرح وبیان هرچیزاست.(قران کریم)معیار سنجش فعلی عملکرد دولتها بایکدیگر صحیح نیست،بلکه معیار سنجش باید قران کریم باشد. دراین راستا خداوند متعال درخصوص هرموضوعی شرح وبیان فرموده است.لذا قوانین وبرنامه ها نبایدخارج از فرمان خداباشد که درقران کریم بیان شده است .خداوند متعال نیاز جامع احاد مردم را به زمان تنظیم فرموده است لذا احادمردم هرکشوری باید دارای امکانات جامع زمان خویش باشند،درحالیکه چنین نیست وان معلول خلاف وظیفه،خلاف علم وخلاف قانون خداعمل کردن دولتها به زمان است که معلول عدم شناخت وشناخت اشتباه است که باید ازطریق قران کریم شناخت واصلاح شناخت صورت گیرد.

 14. 44

  رضا قادری

  آقای توکلی درمقابل آقای آجودانی عددی نبود آخه مگه انسانی غیر منطقی تر از آقای توکلی وجود داره

 15. 45

  نقی خدابنده لو یگانه

  سلام مجدد مرد باش ومرد زی هیج یک از دوستان جواب بنده را نداد سووالم را دوباره می پرسم رضاشاه بجز کشف حجاب چه خطایی درحق ملت ایران ازش سرزد.
  شاهان قاجاربودند شاعران بودند سیاست مداران بودند روحانیان بودندولی مملکت بلبشو وویرانه بود درواقع مملکتی وجود نداشت رضا خان میرپنج آمد مملکت رایک پارچه کرد ودرحد بذاعت ساخت وآن آدمها که قبلا کنار بودند همه دلسوز مملکت شدند وافتادند بجان رضاخان بجای اینکه همفکری کنند شدند موخول جانش این دوست عزیز آقای آریوبرزن درست می گوید انسان باید راستگو باشد ومنصف وواقع بین وضمنا هرزمان می خواهید درباره کسی قضاوت کنید خودتان را جای او بگذارید سربازی باشید بیسواد بخواهید مملکتی بزرگ وبهم ریخته را آباد کنید درمورد پسرش بگویم جوانی ساده وسالم وارث مملکتی اشغال شده باکلی خاین ودستمال چی دور وبرش شمابودید چه می کردید مثلا علی امینی باکلی وعده به امریکا آمد جکومت را بگیرد محمد رضا رفت گفت هرامتیازی اوداده من میدم شمابودید چه میکردید وقتیکه مردم پشت دولت نباشند بیگانگان می آیند البته هیییت حاکمه هم باید هوای مردم را داشته باشد وآنهارا خودی وبیخودی نکند ومملکت را مال همه بداند

ارسال یک نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تمامی حقوق این درگاه متعلق به ‍‍‍پایگاه خبری هراز نیوز میباشد ::
websitefooter2