برنامه نماینگان کشتی فرنگی ایران در روز دوم مسابقات قهرمانی جهان صربستان

 

🔹مهدی محسن نژاد ۶٣ کیلوگرم.

🔹محمدرضا گرایی ۶٧ کیلوگرم.

🔹پژمان پشتام ٨٢ کیلوگرم.

🔹محمد مهدی ساروی ٩٧ کیلوگرم.

 

زمان شروع مسابقات از ساعت ١٣ امروز.

 

یکشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.