🔺افزایش سقف انتقال وجه در سامانه‌های بانکی از امروز

🔹براساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی، از امروز حداقل و حداکثر انتقال وجه در سامانه‌های ساتنا و پایا افزایش می یابد.

🔹از امروز کف مبلغ پرداخت ساتنا از ۱۵ میلیون تومان به ۵۰ میلیون تومان و سقف مبلغ پایا از ۵۰ میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان به ازای هر دستور پرداخت افزایش خواهد یافت.

🌐 HarazNews.com
🆔 @HarazNews_ir  |  هرازنیوز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.