همایش «رسانه، امنیت ملی؛ فرصت‌ها و چالش‌های ۱۴۰۱»

همایش «رسانه، امنیت ملی؛ فرصت‌ها و چالش‌های ۱۴۰۱» سه‌شنبه ۲۱ دی با حضور سردار غلامرضا سلیمانی، رییس سازمان بسیج مستضعفین و جمعی از مدیران رسانه برگزار شد.

       

 • همایش «رسانه، امنیت ملی؛ فرصت‌ها و چالش‌های ۱۴۰۱»
 • همایش «رسانه، امنیت ملی؛ فرصت‌ها و چالش‌های ۱۴۰۱»
 • همایش «رسانه، امنیت ملی؛ فرصت‌ها و چالش‌های ۱۴۰۱»
 • همایش «رسانه، امنیت ملی؛ فرصت‌ها و چالش‌های ۱۴۰۱»
 • همایش «رسانه، امنیت ملی؛ فرصت‌ها و چالش‌های ۱۴۰۱»
 • همایش «رسانه، امنیت ملی؛ فرصت‌ها و چالش‌های ۱۴۰۱»
 • همایش «رسانه، امنیت ملی؛ فرصت‌ها و چالش‌های ۱۴۰۱»
 • همایش «رسانه، امنیت ملی؛ فرصت‌ها و چالش‌های ۱۴۰۱»
 • همایش «رسانه، امنیت ملی؛ فرصت‌ها و چالش‌های ۱۴۰۱»
 • همایش «رسانه، امنیت ملی؛ فرصت‌ها و چالش‌های ۱۴۰۱»
 • همایش «رسانه، امنیت ملی؛ فرصت‌ها و چالش‌های ۱۴۰۱»
 • همایش «رسانه، امنیت ملی؛ فرصت‌ها و چالش‌های ۱۴۰۱»
 • همایش «رسانه، امنیت ملی؛ فرصت‌ها و چالش‌های ۱۴۰۱»
 • همایش «رسانه، امنیت ملی؛ فرصت‌ها و چالش‌های ۱۴۰۱»
 • همایش «رسانه، امنیت ملی؛ فرصت‌ها و چالش‌های ۱۴۰۱»
 • همایش «رسانه، امنیت ملی؛ فرصت‌ها و چالش‌های ۱۴۰۱»
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.