به منظور ایجاد حس مکان در بناهای مذهبی، افزایش
تنوع بصری و کیفیت بخشی به فضای داخل و خارج بناهای
آرامگاهی مذهبی میتواند در ارتقای حس مکان افراد
تأثیر مثبتی داشته باشد. همچنین اصالت امامزادگان، ارتباط نزدیک خانوادگی با ائمه اطهار
و قدمت تاریخی این بناها باعث افزایش حس تعلق به بنا
در بین مردم در گذر زمان بوده است

 

مقاله”تبیین عوامل مؤثر بر ایجاد حس مکان در بناهای امامزاده ها”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.