شورای شهر کارآمد

کارآمدی شورای شهر در اصطلاح مشروعیت ثانویه مدیریت شهری است که با آن می شود به توسعه علمی، اقتصادی، فرهنگی، هنری و ورزشی شهر تاریخی با مقیاس آمل رسید. کارآمدی شهری یعنی در کمترین زمان و هزینه به اهداف مدیریت شهری برسیم و اعضای یک شورای شهر باید قانونمندی، شفافیت، پاسخگویی، مسئولیت پذیری و مشارکت طلبی مردمی را در سرلوحه کار خود قرار دهند.

رفتارهای پوپولیستی و عوام فریبانه، شعار و وعده‌های دروغین ملاک های اولیه هستند که عملکرد ضعیف منتخبین شورای شهر را پیش بینی کنیم. نماینده مردم در شورای شهر باید فکر توسعه‌ای داشته باشد، قدرت تعامل، روحیه مشورت، نقدپذیری را در عین شجاعت از خود نشان دهد. فرد دارای برنامه، منتقد وضع موجود باشد تا بتواند با افق دید و چشم انداز استراتژیک فردی و گروهی، وضع مطلوب را ترسیم نماید تا به سمت توسعه پایدار در قالب شورایی برای شهر گام بردارند.

پس در شاخص‌ها و ویژگی‌ها باید نرمال سازی کنیم یعنی به قابلیت‌های رفتار شهروندی، دانش و مهارت و توانایی، جنبه های فنی و انسانی و ادراکی، انضباط شخصی و تیمی، برنامه ریزی استراتژیک، هدف گذاری و مدیریت زمان توجه داشت تا کارآمدی با رویکر مبتنی بر توفیق در ذات عمل با رضایت مردم محقق شود و نسبیت در کارآمدی مدیریت شهری ایجاد شود.

✍ #فرهنگتسلیمیمقدم
✔متخصص مدیریت دولتي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *