محسن هندوئی مسئول خادمیاری کانون مرکزی دفتر آستان قدس رضوی شهرستان آمل شد

 

برگزاری مراسم تودیع و معارفه مسئول جدید خادمیاری و وقف و نذر به گزارش روابط عمومی کانون مرکزی خادمیاران شهرستان آمل در این مراسم که در کانون مرکزی برگزار شد، ضمن تقدیر از زحمات و خدمات ارزشمند حاج آقای سعادتی مسئول سابق خادمیاری ، آقای مهندس محسن هندوئی به عنوان مسئول خادمیاری کانون مرکزی دفتر آستان قدس رضوی شهرستان آمل معرفی گردید. همچنین حاج آقای سعادتی به عنوان مسئول وقف و نذر کانون مرکزی دفتر آستان قدس رضوی شهرستان آمل معرفی گردید. روابط عمومی و کانون خبر و رسانه کانون مرکزی دفتر آستان قدس رضوی شهرستان آمل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.