اینجانب حقوقدانم اما خود را خدمتگزار و خادم در مقابل عظمت و شکوه ایمان شما مردم می دانم.
اگر قانون و قانون گرایی سرمشق همگان باشد و نمایندگانی آشنا به ضوابط قانونی با سلامت نفس و پاک دستی سرکار بیایند بسیاری از معضلات و عوارض و کمبودها برطرف خواهند شد

برای تغییر به نفع شهرم آمده ام. آمده ام برای تغییر معادلات قدرت و ثروت

✍ دکتر رستم حسن نژاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.