حلقه مودت رهروان امام وشهدا آمل  با توجه به اقدامات نوین و امید بخش جناب آقای رییسی رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی

با طرح سوال و ارایه راهکار متنی را برای اطلاع ایشان و سایر مسوولان قوه منتشر کرد

هو الحق
طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی اجرای عدالت و دفاع از مظلوم و اجرای صحیح حکم از اهم واجبات عدلیه است
عدلیه محترم با عنایت به تمامین مشقتها و زحماتی که در مقام قضا ارائه مینمایند اما سرنخ کدام اصل قانون اساسی یافقهی چنین تصریح فرموده ؛ مظلومی که وکیل ندارد از بدو جلسه محکوم تلقی شود (حتی قاضی محترم پرونده به صراحت و شفاف به ظلم دیده بیان کند بدون وکیل موفق در پرونده نخواهی شد )
این جمله بدون وکیل نخواهی به حق رسید چه مفهوم هایی در بر خواهد داشت

دستگاه عدلیه لطفا پاسخ فرماید :

۱-آیا کار قضات طبق اصل ۱۵۶رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات و شکایات و..‌‌.نیست

۲-آیا این شایبه پیش نمی آید قضات محترم توان مقابله از نظر علمی فقهی با وکلا را ندارند و ظلم دیده برای احقاق حق مجبور به اختیار کردن وکیل در دفاع دارد و چنانچه توان هزینه وکیل را ندارد ظلم را پذیرا باشد ‌.

۳-معاضدات و ارشاد که از طرف دادگستری معرفی می نمایند آنها هم مطالبه پول و در غیر اینصورت نیمه کاره رها میکنند

۴-مردم دادشان را به عدلیه می برند وقتی با دادگر ناصالحی روبرو میشوند جهت ایفای عدالت و رفع معضل بی توجهی یا اطاله دادرسی توسط قضات به مدیران دادگستری مراجعه می نمایند با سدی از دوربین در دفتر دادستان و یا عدم حضور یاحضور مهمانان متفرقه و جلسات غیر ذاتی در نتیجه عدم توجه آنها مواجه می شوند و شاید گاهآ طی چند ماه حتی یکبار توفیق حضور محضر دادستان محترم قسمت اش نشود …‌!!

لذا با توجه به درایت و تحول نو و دل شاد کننده توسط ریس دستگاه قضا که مرد عملیاتی و اجرایی و خداترس است پیشنهاد میشود حداقل هفته یا ماهی یا سه ماه یکبار در هر شهرستان جلسه ارزیابی از قضات محترم و رسیدگی به شکایات مردم در رفتار و برخورد قضات برگزار شود تا انشالله با شناسایی قضات زحمتکش و دلسوز و خداترس از قضات بی توجه و بی سواد و خدای ناکرده فاسد گامی در تقدیر شایسته از قضات انقلابی و عملگرا و توبیخ و حذف قضات بی عمل و فاسد و نتیجه تقویت نظام مقدس جمهوری اسلامی دست یابیم

ادامه دارد…(حلقه مودت رهروان امام وشهدا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.