به مناسبت سالگرد شهید مفقودالاثر رضا حاجی زاده

مادرت تا به کجا فرصت دیدار نداشت

پیکرت وصل خدا بود که آثار نداشت

ژن مرغوب تو بودی که چنین زهرایی

پیکرت سوخت ولی محنت دیوار نداشت

ژن مرغوب جوانیست که در خان طومان

دشمنش جرات نزدیکی پیکار نداشت

همه جا طعم نگاهت به وضوح است چرا؟

بودنت در همه جا قدرت انکارنداشت

بوی پیراهن یوسف رسد از خان طومان

یوسف آمل و این قصه که تکرار نداشت

ژن مرغوب جوانیست که با فرزندش

پای این عشق دگر فرصت دیدار نداشت

یوسف مصر بیا تا که در آمل بینی

تحفه ی حضرت یعقوب خریدار نداشت

شاعر: #سیناکرمی

2 thoughts on “شعر به مناسبت سالگرد شهید مفقودالاثر رضا حاجی زاده”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.