موج سواری احمدی نژاد با روز کوروش!
روز گذشته در شبکه های اجتماعی تصویری از محمود احمدی نژاد، رئیس دولت نهم و دهم منتشر شده که نشان می دهد رئیس جمهور مهرورز 62 ساله شده است. همچنین امروز تصویری از احمدی نژاد در فضای منتشر شده است که وی به استقبال روز کوروش هخامنشی (هفتم آبان ماه) رفته است.

روز گذشته در شبکه های اجتماعی تصویری از محمود احمدی نژاد، رئیس دولت نهم و دهم منتشر شده که نشان می دهد رئیس جمهور مهرورز 62 ساله شده است. همچنین امروز تصویری از احمدی نژاد در فضای منتشر شده است که وی به استقبال روز کوروش هخامنشی (هفتم آبان ماه) رفته است.

تولد 62 سالگی احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین برگزار شد؛ احمدی نژاد متولد 6 آبان سال 1335 است و هم اکنون 62 سال سن دارد.

احمدی نژاد با کیک تولد با استقایب روز کورش رفت

کانال دولت بهار منتسب به محمود احمدی نژاد امروز با انتشار این عکس، به استقبال رو کوروش رفت.

احمدی نژاد با کیک تولد با استقایب روز کورش رفت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.