ناکار آمدی  دیگر از اداره ارشاد آمل …
بعد از ماجرای انجمن موسیقی و انجمن نمایش . اینبار هفته تاتر آمل !؟

پایگاه خبری هراز نیوز؛ این بار درهفته تاتر آمل !؟

هفته تاتر آمل را کدام اداره برگزار میکند ؟؟ آموزش و پرورش یا اداره ارشاد ؟

امسال اغلب کارهایی که در هفته تاتر اجرا می شوند تاترهای دانش آموزی اند که در مسابقات دانش آموزی به روی صحنه رفتند . هنرمندان تاتر آمل کجا هستند ؟

چرا هیچ یک از بزرگان تاتر آمل در این روز مهم حضور ندارند . چرا هنرمندان خود را کنار کشیدند ؟

این آب گل آلود برای چه کسی ماهی دارد ؟

همه و همه در پایگاه خبری هراز نیوز و دو هفته نامه هراز امروز به زودی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.