هراز نیوز : شکری امام جمعه لاریجان در خطبه های این هفته بخش لاریجان آمل گفت : نکته ای که باید عرض کنم؛ مبحثِ تولیتِ إمامزاده هاشم بخش لاریجان است که مدتهای مَدیدی میان دو شهر دماوند و لاریجان از استانهای تهران و مازندران مجادله هست! هم امام جمعه محترم شهرستان دماوند نظرهایی از تریبون نمازجمعه دادند هم نمایندگان محترم دماوند و آمل در مجلس شورای اسلامی نظراتی داده اند و هم مسئولانِ محترم ِ محلی بخش لاریجان و دماوند مطالبی را عنوان نمودند. گفتنی ها همه گفته شد و نیازی به شاخ و شونه کشیدن ندارد و نخواهد داشت… آنچه که در این جا فصل الخطاب است قانون أساسی کشور می باشد که همه ماها باید در برابر آن تمکین کنیم. اگر قانون بر أساس مستندات و نظریه کارشناسان حقوقی، إمامزاده هاشم را جزءِ جغرافیای شهرستانِ دماوند دانست همه موقوفات و نذورات و در آمدهای آن متعلق بشما باشد. اما با توجه به مستنداتی که در وزارت کشور مبنی بر متعلق بودن إمامزاده هاشم (ع) به بخش لاریجان در استان مازندران موجود هست و با پیگیریهایی که از سوی نماینده مردم شهرستان آمل در مجلس شورای اسلامی  در إرائه مدارک لازم بر تعلق این امامزاده به بخش لاریجان إرائه شد و قانون حق را به سمت لاریجان از توابع شهرستان آمل داد محترمانه از شما خواهش می کنیم که خویشتن دار باشید و با بگو ومگوهای واهی منطقه را دچار ناراحتی نکنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.