انتخاب شهردار- حکمرانان واقعی چه کسانی هستند؟

هراز نیوز : یکی از وظایف مهم شورای شهر، انتخاب شهردار واجد شرایط بلافاصله پس از رسمیت یافتن شورا می باشد، لازم به ذکر متن قانون می باشد که شهردار نمی تواند همزمان عضو شورای شهر باشد. از طرفی با تبیین وظایف شهرداری می توان به مشخصه های تخصصی شهردار واجد شرایط دست یافت تا چه انتظاری از چه کسی داشته باشیم، وظایف شهرداری که شهردار اداره امور آنرا بر عهده دارد به تصریح قانون بسیار گسترده می باشد ولی به اختصار اشاره می گردد:

ایجاد و تنظیف خیابان ها و کوچه ها و میدان ها و باغ های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر و تامین آب و روشنایی (در ضمن1: معابر عمومی و اشغال پیاده رو طبق قانون ممنوع می باشد و در ضمن2: شهرداری مکلف است محل های مخصوصی برای تخلیه زباله و نظایر آن تعیین و ضمن انتشار آگهی به  اطلاع عموم برساند)

مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر، جلوگیری از گدایی و واداشتن گدایان به کار و توسعه آموزش عمومی، حفظ و اداره کردن دارایی منقول و غیرمنقول شهرداری و برآورد و تنظیم بودجه شهرداری، تهیه آمار مربوط  به امور شهر و اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر بلایای طبیعی (لازم به ذکر است که دقع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و چاله ها و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیا در بالکن ها و ایوان های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابران است و جلوگیری از ناودان ها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهر باشد از وظایف شهرداری است)

صدور پروانه برای ساختمان هایی که در شهر احداث می شود و پیشنهاد  برقراری یا الغای عوارض شهر، وضع مقررات خاصی برای نامگذاری معابر و برداشتن و محو کردن آگهی ها از محل های غیرمجاز و بطور کلی شهردار باید به قوانین و مقررات مربوط به نوسازی و عمران شهری، تملک، فضای سبز و مدیریت پسماند، حمل و نقل و شرح وظایف کلیه سازمان های وابسته به شهرداری آگاهی داشته باشد.

با این اطلاع از قانون شورا و شهرداری ها، محدوده وظایف شهردار نیاز به بحث و گفتگوی زیادی دارد. بعنوان یک نمونه در دنیا، (VLGA) انجمن اداره امور محلی استرالیا فهرستی از وظایف شهردارها را تهیه کرده است. البته هر تعریف و توضیحی این امکان  را دارد که جنبه تحمیلی یا تلفیقی پیدا کند، اساسا حکومت های محلی باید تعریف خاص خودشان را از نیازمندی های نقش یک شهردار داشته باشند اما بطور کلی به این فهرست نظری می اندازیم:

نقش حاکمیتی: ایجاد یک نماد دموکراسی در جامعه و تضمین ایجاد یک رابط موثر و محترمانه بین اعضای شورای شهر و کارکنان شهرداری و شهروندان با استانداردهای بالای رفتار و عمل

نقش روابط داخلی و خارجی: ایجاد و حفظ رابطه با دیگر شهرداری ها و انجمن ها و سازمان هایی که در ارتباط با نمایندگان اعضای شورای شهر هستند.

مدیریت رسانه ها: ایجاد و حفظ یک رابط خوب کاری با رسانه ها به وسیله فراهم کردن اطلاعات و در دسترس بودن و علنی صحبت کردن درباره توسعه در جامعه

حمایت از جامعه: دفاع از رفاه جامعه و شرکت در اجتماعات

مراسم و تشریفات: خوشامدگویی به بازدیدکنندگان از شهر و اعطای حقوق شهروندی و تدوین کنوانسیون های سیاسی و حقوقی و اداری و اجرایی مناسب با جامعه

حال  برای اداره این امور به مدیری کارا و اثربخش نیاز داریم که به شفافیت و قانونمندی و پاسخگویی پایبند بوده و بتواند مشارکت شهروندان را جلب نماید، البته به اقتصاد و گردشگری و توسعه پایدار شهر توجه نماید و این هنر اعضای شورای شهر است که چنین مدیری را انتخاب نمایند.

شهردار بعنوان یک مدیر علاوه بر داشتن مهارت های فنی و انسانی و ادراکی باید نقش های متقابل شخصی که چگونگی تعامل با دیگران را دربردارد و نقش های اطلاعاتی که چگونگی پردازش و تبادل اطلاعات است و نقش های تصمیم گیری که چگونگی استفاده از اطلاعات در تصمیم گیری می باشد را بعنوان آشوب زدا و تخصیص دهنده منابع و مذاکره کننده و حتی کارآفرین سازمانی بر عهده داشته باشد.

 

فرهنگ تسلیمی مقدم. دکتری مدیریت دولتی

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *