One thought on “علی قانع، آتش نشان تهرانی، به شهادت رسید (عکس)”
  1. این مطلب در خبرگزاریها ،جراید، رسانه ها  کپی کنید تا فرا گیر شودتا سبب حل مشکلات شود: از فرماندار، نماینده مجلس،شورای شهر، شهردار محترم تهران درخواست میشود نسبت به مشکلات کارکنان (آتش نشانان) سازمان آتش نشانی تهران اهتمام ویژه ای داشته باشند، برخی از عمده ترین مشکلات کارکنان عبارت از : 1- آزار و اذیت مافوق به زیر دستان و برخورد تحکم آمیز. 2- عدم ارتقا پست سازمانی کارکنان ( متاسفانه ارتقا پست از ساز و کار مستحکم برخوردار نیست. 3- پایین بودن درآمد کارکنان که مجبورند برای تامین معاش زندگی به شغلهای دوم و حتی سوم روی بیاورند.4-به رغم خطرناک بودن و همیشه عملیاتی بودن شغل آتش نشانی متاسفانه کارکنان آن به عنوان کارمند معمولی محسوب میشوند با حقوق و مزایای اندک، در صورتیکه هر آتش نشان یک فرد فنی میباشد و نیازمند گروه و رتبه بالا و سخت و زیان آور میباشد ولی برعکس این قضیه حاکم است. 5-مورد مشمول قرار گرفتن آتش نشانان برای قانون اصلی سخت و زیان آور بازنشستگی با 20 سال سابقه متوالی بدون شرایط سنی .6- بنیاد شهید کسانی را که در حین عملیات نجات و اطفای مسلمین و در جامعه مدنی دچار جانبازی و حتی شهید میشوند ،شهید یا جانباز قبول ندارد و تحت پوشش قرار نمیدهد. 7- عدم تامین مسکن مورد نیاز  کارکنان  و فاصله زیاد آنان با مدیران خود در این زمینه (عدم کار وساز مناسب در این زمینه).8-امداد و نجات و اطفا حریق به حاشیه رفته و کارکنان بیشتر نگهبانی باغبانی جوشکاری نظافتکاری و… سوق داده میشوند.9- عدم تساوی بین رفاهی شهرداری و آتش نشانی (مثال مقایسه تورهای رفاهی شهرداری و آتش نشانی) یاعلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.