عمده ترین واحدهای شمارش و اندازه گیری:

١ – واحد شمارش انسان و شتر : نفر
2 – واحد شمارش کفش و جوراب : جفت
3 – واحد شمارش سیگار : نخ
4 – واحد شمارش صابون : قالب
5 – واحد شمارش تخم مرغ : دانه
6 – واحد شمارش گواهینامه : فقره
7 – واحد شمارش درب و پنجره : عدد
8 – واحد شمارش مغازه، خانه و باغ : باب
9 – واحد شمارش قاشق، چنگال، رختخواب : دست
10 – واحد شمارش درخت : اصله
11 – واحد شمارش پتو ، فرش : تخته
12 – واحد شمارش پارچه : توپ
13 – واحد شمارش تفنگ : قبضه
14 -واحد شمارش کاغذ : بند
15 – واحد شمارش مجله و کتاب : جلد
16 -واحد شمارش هواپیما و کشتی : فروند
17 – واحد شمارش سگ و پلنگ : قلّاده
18 – واحد شمارش گل و آهن آلات : شاخه
19 – واحد شمارش دایره، جهت، زاویه : درجه
20 – واحد شمارش چک بانکی : فقره
21 – واحد شمارش ماشین آلات، خودرو (اتومبیل)، تلویزیون و یخچال : دستگاه
22 – واحد شمارش گوسفند و گاو : رأس
23 – واحد شمارش پنبه : عدل
24 -واحد شمارش حمام : واحد
25 – واحد شمارش نان : قرص
26 – واحد شمارش قنات و چاه : رشته
27 – واحد شمارش عکس : قطعه
28 – واحد شمارش فیلم عکاسی و لاستیک : حلقه
29 – واحد اندازه گیری سرما و گرما : سانتی گراد
30 – واحد اندازه گیری راه : کیلومتر
31 – واحد اندازه گیری حجم آب : مترمکعب
32 – واحد اندازه گیری بنزین، نفت و گازوئیل : لیتر
33 – واحد اندازه گیری سرعت و جهت وزش باد : بادنگار
34 – واحد اندازه گیری سرعت باد : بادسنج
35 – واحد اندازه گیری زمین : متر

112 thoughts on “واحدهای شمارش و اندازه گیری”
  1. اگربیرق حمل شود قبضه واگر تکه باشد تخته واگر استاده باشد پایه ویا هم راس گفته میشو د

  2. اکثر واحد ها شمارش مغلق واندکی مشکل در واحد ها ی مقایسی شما نیست واجد برچم را حتی نداشتید

  3. تخته راس پایه وقبضه همه به پرچم درست است

  4. لطفا مطالعه اگر نمیفرمایید حداقل کمی فکر کنید.شما چگونه سانتیمتر مکعب و سی سی را مساوی میدانید؟

  5. سلام من هم از آن استفاده می کند که به نظر می‌رسد این که من در خدمتم و از او به من اطلاع

  6. زیاد جابب نبود.پر غلط و قاطی پاتی بود. واحد شمارش خیابان هم که نبود.ممنون از زحمات و نظراتتون

  7. واحدشمارش تانک که اب وسوخت دران جای میدهن چیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.