بیا تا گل بر افشانیم ومی در ساغر اندازیم
فلک را سقف بشکافیم و طر حی نو در اندازیم (حافظ)
گر چه هـراز نـیـوز اماّ به خرد بزرگ بنماید وگر چه راهی نر فته اماّ پیشتاز هم سلکانست و اثر بخش طالبان طریقت و عشق و دوستی و اعتلای ایران اسلامی و همزه وصل آحاد ملی .
تو فیق دوست عزیز مان جناب آقای نصیری و همکاران پو یایش را در اجتماع سازی فر هنگی ؛ سیاسی قدر می نهیم و علی رغم تمام مرارتها که در این راه متحمّل شده اند تا این بذر را به میوه برسانند
جای سپاس بسیار دارد .
ویژگی عمده “هـراز نـو “ آنست که وام دار هیچ گر وهی نیست به وحدت جامعه ایرانی می اندیشد و از انشقاق اجتماعی سیاسی جدا”پر هیز دارد به هم افزایی و سینرژی گر وهی می اندیشد ؛ استراتزیش تخکیم نظام و اطلاع رسانی درست و ایجاد همگرایی جمعی است و اقدامش “اهدنا الصراط المستقیم “ است از افراطی گری و چپ گرایی صرف و راست گرایی افراطی بیزار است اما بهتر آنست که در پی تقویت و تثبیت عادات پسندیده مر دم باشد مثلا” تصاویری از زندگی مر دم را بنماید از کار کرد های معلم سخن بگوید شمهّ از زندگی پزشکان و قضات ّرا به تحریر کشد و عادات پسندیده دانشجو یان و دانش آموزان و برزگران و بازر گانان را به زیور تصویر بیاراید.
من باب مثال تصویر یک خر دسال را در حال نماز برای تحکیم این فریضه در بین نو نهالان تقدیم می دارم تا آغازی برای ابقای این عادات در میان نسل نو باشد به هر طریق :
الهی این وصل را هجران مکن +سر خو شان عشق را نا لان مکن
بر درختی که آشیان مر غ تست +شاخ مشکن مرغ پران مکن

One thought on “(هـراز نـو) به سن خرد سال است”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.