آبشار تهران از دامنه ارتفاعات منطقه 22جاری شد | هراز نیوز