34 دیدگاه

 1. 31

  نداخلىل زاده

  باسلام.بنده ناچىزانه پىشنهادى درمورداستاندارى کردستان دارم واون هم اىنکه جناب اقاى دکترعبدالرحىم نوربخش روانتخاب کنىد که واقعافردى وظىفه شناس وسازنده است. البته بنده ساکن ارومىه هستم وازخدمات اىشان درپست هاى مختلف اگاهم براى همىن چنىن پىشنهادى کردم.باسپاس فراوان.

  پاسخ
  1. 31.1

   ناشناس

   حتما شما دستور بده خانم خلیل زاده

   پاسخ
 2. 32

  سیدجعفرموسوی

  بهترین گزینه بومی برای تصدی استانداری چهارمحال و بختیاری “مهندس سید دادوش هاشمی استاندارسابق استان کرمانشاه می باشد.

  پاسخ

ارسال یک نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تمامی حقوق این درگاه متعلق به گروه خبری هراز نیوز آمل میباشد :: بهینه سازی، پشتیبانی و سئو سایت: سعید محسن زاده ::