ولی پور سرپرست دانشگاه فرهنگیان پردیس معرفت شد | هراز نیوز