دلایل و زمینه های رشد وتوسعه اقتصادی ترکیه در دوران اخیر/مجید محمدی | هراز نیوز