قانون جدید سربازی و شروط معافیت‌ها /حذف معافیت «تک‌فرزند ذکور با پدر بالای ‌۶٠ سال» | هراز نیوز